servei de neteja i assistència a domicili

Cansat de fer feines feixugues?

No tens temps per a deixar-ho tot ben net?

Et falten els mitjans i les eïnes necessàries?

Oblida't d'aquestes tasques

Nosaltres ens encarreguem de tot

Actualment prestem serveis de neteja a tota classe de sectors, aplicant per a cadascun d’ells plans de neteja especialitzats, amb la metodologia, maquinària, estris i productes més adequats de tal manera que es mantinguin en les condicions d’higiene i salubritat adequades..

MÀXIMA COMODITAT

Establim per a cada cas en particular plans personalitzats d’acord amb les característiques del client.

També oferim atenció social domiciliària a persones grans i servei d’ajuda domiciliària.